NYE EU REGLER OM INFORMATION TIL FORBRUGERE

Folketinget har vedtaget en ny bekendtgørelse om oplysning af energiforbrug. Bekendtgørelsen betyder, at varmeselskaber er forpligtiget til at oplyse…