Vejle Fjernvarmeselskab a.m.b.a. blev stiftet 1. marts 1965, og samme år blev varmecentralen på Langelinie indviet

I 1987 blev Stribæk varmecentral og Grejsdalens varmecentral fusioneret med Vejle Fjernvarmeselskab, hvilket skete i forbindelse med, at der blev ført overskudsvarme fra Skærbækværket og Crossbridge Energy (det tidligere Shell raffinaderi) til Vejle by. Selskabet skiftede 1. december 2010 navn til Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Tilslutningen til Vejle Fjernvarme var pr. 1. januar 2022 på 2.078.600 m2 opvarmet areal, svarende til ca. 16.000 parcelhuse på 130 m2. Tilslutningen fordeler sig på større boligbebyggelser, industrivirksomheder, offentlige institutioner og parcelhuse m.v.

 

Selskabsform:

Selskabet er et brugerejet andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), med en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle er valgt af medlemmerne på de årlige generalforsamlinger. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for 3 år ad gangen.

Forsyningsområdet:
Selskabet dækker fjernvarmeforsyningen til midtbyen inkl. Stribæk, Trædballe, Grejsdalsområdet, området op til Brummersvej via Mølholmvej. Desuden Østengaard, Skibet og en stor del af Uhrhøj.

 

Varmeproduktion:

Varmen blev oprindelig fremstillet med svær fyringsolie på oliefyrede kedler, men i 1985 blev kedlerne stillet om, således disse nu kan opvarmes både med naturgas og let fyringsolie. I 1987 blev varmeværket tilsluttet overskudsvarme fra Skærbækværket og Shell ved Fredericia, og varmeproduktionen på varmeværket er siden fortrinsvis sket med overskudsvarme, idet ca. 98 % af varmeforbruget modtages som overskudsvarme fra Skærbækværket, Crossbridge og nu også forbrændingsanlægget Energnist i Kolding. Selskabet har 4 varmecentraler som står i stand-by position, således disse altid er klar til opstart, såfremt der skulle ske en afbrydelse på overskudsvarmen.

 

Produktions- og distributionsanlægget omfatter:

 • Central Langelinie med 40 MW kedler og 39 MW TVIS vekslere
 • Central Stribæk med 36 MW kedler
 • Central Toldbodvej med 15 MW kedel og 24 MW TVIS vekslere
 • Central Uhrhøj med 10 MW kedler
 • Vekslerstation Borgvej
 • Vekslerstation Vestbanevej
 • Pumpestation Grejsdalen
 • Pumpestation Vesterbrogade
 • Pumpestation Skibet

Ledningsnet:

 • Hovedledninger: (dobb. rør) ca. 71 km
 • Stikledninger: (dobb. rør) ca. 42 km
 • Vandmængde i ledningsnettet ca. 1.865 m3
 • Antal stikledninger ca. 3.860

Varmesalg: Varmesalget var i 2021 på 198.000 MWh.