Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

NYE EU REGLER OM INFORMATION TIL FORBRUGERE

Folketinget har vedtaget en ny bekendtgørelse om oplysning af energ...

Indefrysningsordning

Folketinget er ved at behandle en ny såkaldt indefrysningsordning (Henstandsordning). Her er oplysning om det hvad det betyder for dig.

Læs her

Varsel af højere varmepris på fjernvarmen.

Vejle Fjernvarme har modtaget oplysning fra vores leverandør TVIS, om en stigning i fjernvarmeprisen fra 1. juli 2022.

Information om Fjernvarmepriser

Skift til fjernvarme.

Her nedenfor kan du se, hvor mange penge du sparer ved at skifte til fjernvarme.

Fremtiden lige for vores fødder.

Grøn Varme-kampagne

Bæredygtig biomasse

Rygraden i Danmarks klimaindsats En stille grøn revolution er i gang og har været det længe. Fossile brændsler smides på porten og erstattes med bæredygtig biomasse. Det har givet et kæmpe fald i de danske CO2-udledninger.

Bæredygtig biomasse

Miljødeklaration

CO2 udslip ved naturgas. 1 hus der anvender naturgas, udsender samme mængde CO2 som 11 huse der anvender fjernvarme. Med andre ord, er forureningen ved fjernvarme kun 1/11 af forureningen ved naturgas.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Anbefalingerne er relevante for alle forbrugerejede vand‐ og fjernvarmeselskaber. Selskaberne er meget forskellige, bl.a. med hensyn til antal andelshavere, antal forbrugere, antal forsyningsarter, samt hvorvidt selskabet har ansatte eller ej.

Læs mere