Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarmeselskab blev stiftet 1. marts 1965, og samme år blev varmecentralen på Langelinie indviet.I 1987 blev Stribæk varmecentral og Grejsdalens varmecentral fusioneret med Vejle Fjernvarmeselskab, hvilket skete i forbindelse med, at der blev ført overskudsvarme fra Skærbækværket og Shell til Vejle by. Selskabet skiftede 1. december 2010 navn til Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Fremtiden lige for vores fødder.

Grøn Varme-kampagne

Endnu lavere varmepris i 2021

Vejle Fjernvarmes priser for 2021 er nu fastlagt. Prisen er sænket til 437,50 kr./MWh incl. moms. De nye priser gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Se prisen her

Bæredygtig biomasse

Rygraden i Danmarks klimaindsats En stille grøn revolution er i gang og har været det længe. Fossile brændsler smides på porten og erstattes med bæredygtig biomasse. Det har givet et kæmpe fald i de danske CO2-udledninger.

Bæredygtig biomasse

Miljødeklaration

CO2 udslip ved naturgas. 1 hus der anvender naturgas, udsender samme mængde CO2 som 11 huse der anvender fjernvarme. Med andre ord, er forureningen ved fjernvarme kun 1/11 af forureningen ved naturgas.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Anbefalingerne er relevante for alle forbrugerejede vand‐ og fjernvarmeselskaber. Selskaberne er meget forskellige, bl.a. med hensyn til antal andelshavere, antal forbrugere, antal forsyningsarter, samt hvorvidt selskabet har ansatte eller ej.

Læs mere