Ofte stillede spørgsmål

Læs svarene på hyppigt stillede spørgsmål eller kig i oversigten "fejlfinding".

Må der anvendes brændeovn / solfanger samme med fjernvarme?

Ja, der må benyttes både brændeovn og solfanger.
 
Hvornår får vi årsafregning?

Årsafregning udsendes normalt ultimo juni. Årsafregning udsendes af PBS (Nets), og er et bilag til opkrævningen for juli måned.
 
Modregnes overskydende varmebetaling i 1. á conto for det nye regnskabsår?

Ja. For at forenkle administrationen vil for meget indbetalt á conto blive modregnet i 1. á conto rate for det nye regnskabsår. Er der herefter yderligere beløb som skal tilbagebetales, sendes dette retur via PBS.
 
Hvad hvis der er betalt for lidt i á conto?
 
Er der betalt for lidt i á conto, vil den manglende betaling blive opkrævet sammen med 1. rate for det nye regnskabsår.
 
Hvilke måneder er betalingsfrie?

Maj og juni måned er betalingsfrie, der indbetales kun 10 rater. 
Første rate i et nyt regnskabsår forfalder til betaling den 1. juli.